Reglement

REGLEMENT AVONDVIERDAAGSE GOUDA

 

Algemeen
Om een groot evenement als de Avondvierdaagse Gouda veilig en leuk voor iedereen te laten verlopen, is het nodig dat alle deelnemers zich houden aan vooraf vastgelegde afspraken. De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers die zich niet aan deze afspraken houden, uit de Avondvierdaagse te verwijderen en van verdere deelname uit te sluiten.
Aanwijzingen van organisatie, politie, verkeersregelaars, EHBO en medewerkers van de AVD moeten te allen tijde direct worden opgevolgd!

De wandelaars van de 10 en 15 km lopen deze op eigen verantwoording. Er is op dat deel van de routes minder toezicht van verkeersregelaars, daarom adviseren wij begeleiding bij basisschool en andere jeugdige wandelaars.
Iedere wandelaar wordt geacht alle vier de avonden volgens de vastgestelde route te lopen en alleen dan ontvangt een deelnemer de medaille. Controleposten zijn aanwezig.

Een groot gedeelte van parkeerterrein Klein Amerika is afgezet en alleen in gebruik voor de AVD. Daar is tegelijkertijd alleen plaats voor de wandelaars en begeleiders. Het is niet toegestaan om te blijven hangen na het brengen van de deelnemers.
Specifiek voor ouders/verzorgers van deelnemende kinderen die zelf niet meewandelen, wij verzoeken jullie dringend om na het brengen van de kinderen zo spoedig mogelijk het afgezette terrein te verlaten en niet aldaar de start af te wachten.

Start van de vierdaagse
Elke avond beginnen we de start met de 15 km afstand om 18.15 uur gevolgd door de start van de 10 km om 18.20 uur en de 5 km wandelaars volgen aansluitend.
Het bestuur bepaalt elke avond de volgorde van starten bij de afstand van de 5 km. De laatste avond starten deze groepen op nummervolgorde.
Zorg dat je op tijd bent. Wees niet later dan 5 minuten voor aanvang bij de groep waar je meeloopt aanwezig te zijn.
Groepen die niet op tijd klaar staan blijven wachten en starten dan als laatste groep.

Regels begeleiders van de wandelaars
Per 4 kinderen tot 10 jaar mag er maximaal 1 begeleider meewandelen. Als de begeleiders zelf inschrijven en deelnemer zijn van de avondvierdaagse kunnen er net zoveel meelopen als gewenst. Het meelopen van extra ouders/kinderen zonder inschrijving is niet toegestaan.

De 5 km wandelt 2 aan 2 i.v.m. de veiligheid van deelnemers, begeleiders met kinderwagens of fietsen mogen niet in de tocht meelopen.
Het is bij de 5 km tocht niet toegestaan andere groepen te passeren. Dit mogen wel de 10 en 15 km wandelaars behalve bij de intocht.
De begeleiders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun groep. Bij lastig vallen van anderen of ander overlast gevend gedrag wordt je geacht de wandelaar hierop aan te spreken.
Groepen die andere groepen tijdens de wandelingen hinderen, starten de andere avonden als laatste.

De begeleiders dienen ervoor te zorgen dat afval niet op de grond wordt gegooid.
Het gehele evenement is rookvrij, dit betekent dat er op het start/finish terrein en op de routes niet wordt gerookt. Alcoholgebruik tijdens de wandeling is verboden.

Uit veiligheidsoverweging is het niet toegestaan om onderweg tijdens de route zelfstandig eten, drinken e.d. uit te delen voor de eigen groep of school. Ook andere vormen van uitdelen dient vooraf te worden overlegd met de organisatie en is zelfstandig niet toegestaan.
De intocht op de vrijdagavond Deel niet uit voor de start, maar pas tijdens de intocht in de binnenstad.

Als je vindt dat de wandelaar een groot cadeau verdient voor deze vier wandelavonden, geef dit dan thuis na afloop. Laat een wandelaar niet 5,10 of 15 km sjouwen.
Alle wandelaars worden beloond met een medaille, wil je meer geven, denk daarbij ook aan iets anders dan snoep.

Indien je op- of aanmerkingen hebt of dringende redenen voor uitzonderingen m.b.t. bovenstaande, neem dan contact op met de organisatie.
Algemene informatie: avondvierdaagsegouda@gmail.com
Websites: https://avondvierdaagsegouda.nl